Pomiary w Łukowie i Woli Gułowskiej

W dniach od 12 do 19 marca członkowie naszego Koła Geofizyków PREM kontynuowali ubiegłoroczne pomiary głębokości występowania kry jurajskiej na polach wsi Gołaszyn w Łukowie. Pomiary wykonano metodą tomografii elektrooporowej, potencjałów samoistnych i wzbudzonych oraz metodą sejsmiczną (MASW i refrakcyjną) przy użyciu młota. 16 marca dołączyli do nas studenci geologii z Koła Naukowego Paleontologów ‚Paradoxides’, by dokonać odwiertów wzdłuż wytyczonych profili. Korelacja odwiertów geologicznych z wynikami badań geofizycznych umożliwiła uzyskać pewniejszą interpretację uzyskanych danych.

Read More

GEOSFERA 2017 JUŻ NIEDŁUGO!

Czas: 20-23 kwietnia 2017 r. Miejsce: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach GEOSFERA to ogólnopolskie warsztaty geofizyczne organizowane rokrocznie od 2008 przez koła naukowe polskich uczelni wyższych. Warsztaty od lat poszerzają wiedzę uczestników z zakresu geofizyki stosowanej oraz geologii. Pozwalają ponadto na zapoznanie się z ofertami firm z branży oraz umożliwiają prezentację własnych badań i osiągnięć naukowych w trakcie sesji studenckich. Nieodłącznym elementem GEOSFERY są badania terenowe przy użyciu specjalistycznego…

Read More

Spotkanie Wigilijne SKNGF 2016

Studenckie Koło Naukowe Geofizyków PREM zaprasza na Spotkanie Wigilijne! Organizowana przez nas Wigilia odbędzie się 19. grudnia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 14. Numer sali, w której spotkanie będzie miało miejsce zostanie podany wkrótce. Prosimy o śledzenie wydarzenia na stronie koła na facebook’u. Zapraszamy do przyjścia wszystkich, którzy chcą z nami spędzić ten przedświąteczny czas 🙂

Read More

Harmonogram II Konferencji Kół Naukowych WNoZ „Barbórka 2016”

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem piątkowej II Konferencji Kół Naukowych Wydziału Nauk o Ziemi UŚ! 09:00 Rozpoczęcie, prezentacja Kół Naukowych 09:50 Aleksander Brom, Barbara Bieta – Analiza zapisu drgań wywołanych wyburzaniem nieukończonego budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu 10:05 Paweł Rutkiewicz, Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba, Daniel Gawior – Redukcje przyrostów rocznych świerka pospolitego a emisja zanieczyszczeń powietrza oraz liczba zachorowań na choroby układu oddechowego w wybranych miejscowościach Polski południowej…

Read More

Ruszyły zapisy do akcji Student Wykładowcą

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu „Działalność informacyjna państwowej służby geologicznej w zakresie udostępniania danych nt. występowania i dostępności surowców mineralnych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa energetycznego Polski” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizuje po raz drugi akcję STUDENT WYKŁADOWCĄ. Akcja ma na celu rekrutację oraz wyedukowanie grupy studentów kierunków geologicznych i pokrewnych, w zakresie geologii wybranych surowców…

Read More