Od 19. do 24. września pod opieką dr Macieja Mendeckiego badaliśmy krę jurajską w Łukowie koło Siedlec. Kra została przeniesiona na ten obszar przez lądolód.


Badania przeprowadziliśmy w oparciu o metodę geoelektryczną. Zostały postawione 4 profile o długości: 600, 2×400 i 500 metrów.
Znamy wstępne wyniki naszych badań, jednak dokładne informacje poznamy po szczegółowej analizie danych.
W tym okresie przeprowadziliśmy seminaria w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie i w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie, na których zaprezentowaliśmy działalność SKNGF PREM, przybliżyliśmy temat kry jurajskiej oraz przedstawiliśmy otrzymane wyniki.


Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie nas Władzom Gminy Łuków oraz Władzom Gminy Adamów, a za współpracę Panu Michałowi Świdrowi.


W czasie wolnym byliśmy w Muzeum Regionalne w Łukowie, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. To bardzo interesujące miejsca, które warto odwiedzić!