Czas: 20-23 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

GEOSFERA to ogólnopolskie warsztaty geofizyczne organizowane rokrocznie od 2008 przez koła naukowe polskich uczelni wyższych. Warsztaty od lat poszerzają wiedzę uczestników z zakresu geofizyki stosowanej oraz geologii. Pozwalają ponadto na zapoznanie się z ofertami firm z branży oraz umożliwiają prezentację własnych badań i osiągnięć naukowych w trakcie sesji studenckich. Nieodłącznym elementem GEOSFERY są badania terenowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu w ramach tzw. dnia pomiarowego. GEOSFERA integruje studentów z całej Polski oraz pozwala na nawiązanie międzyuczelnianych kontaktów.

Nadchodząca dziesiąta, jubileuszowa edycja GEOSFERY odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia 2017 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Obszar Gór Świętokrzyskich jest doskonałym poligonem dydaktycznym geologii, niemającym sobie równych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, zlokalizowane w starym kamieniołomie dewońskich dolomitów na zboczach góry Rzepka, jest nie tylko świetnym punktem wypadowym dla wycieczek, ale dzięki swojej bazie laboratoryjnej zapewnia również możliwość prowadzenia profesjonalnych badań geologicznych. X edycja warsztatów współorganizowana jest przez University of Warsaw Student Chapter of AAPG (zapraszamy do odwiedzenia strony WWW oraz profilu Koła na Facebooku!).

Rejestracja na X edycję Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych GEOSFERA 2017 rozpocznie się 27.02.2017 i zakończy 10.03.2017. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i przygotowania referatu bądź posteru na Konferencję. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy wybrać formę uczestnictwa oraz wpisać temat przygotowywanej prezentacji lub posteru. Natomiast abstrakty w języku polskim, zawierające od 150 do 300 słów, prosimy wysyłać na adres geosfera@us.edu.pl do 10.03.2017.

Na każdy referat wygłaszany na tegorocznej GEOSFERZE jest przeznaczone 12 minut. Dodatkowe 3 minuty zostaną przeznaczone na pytania oraz dyskusję po prezentacji. Postery powinny mieć wymiary 594×841 mm (format A1) oraz powinny zostać przygotowane w orientacji pionowej. Uczestnicy biorący udział w sesji referatowej lub posterowej mają pierwszeństwo przy zapisach na Konferencję. Ze względów czasowych jesteśmy niestety zmuszeni do ograniczenia liczby prezentacji. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji tematów wystąpień na podstawie nadesłanych abstraktów, kierując się przy wyborze różnorodnością tematów i kreatywnością uczestników.
Wyniki rejestracji zostaną przesłane do przedstawicieli Kół Naukowych, którzy, jak w ubiegłych latach, będą odpowiedzialni za wybór uczestników Warsztatów, na podstawie ich aktywności i zaangażowania w działalność danego Koła. Następnie każdy zakwalifikowany student otrzyma wiadomość elektroniczną ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi płatności. Gwarancją uczestnictwa w GEOSFERZE 2017 jest uiszczenie opłaty konferencyjnej do 24.03.2017. Po tej dacie zostaną przyznawane miejsca osobom z listy rezerwowej.

Śledź wydarzenie na bieżąco na FACEBOOKU

oraz stronie internetowej: www.geosfera.us.edu.pl!