W dniach od 12 do 19 marca członkowie naszego Koła Geofizyków PREM kontynuowali ubiegłoroczne pomiary głębokości występowania kry jurajskiej na polach wsi Gołaszyn w Łukowie. Pomiary wykonano metodą tomografii elektrooporowej, potencjałów samoistnych i wzbudzonych oraz metodą sejsmiczną (MASW i refrakcyjną) przy użyciu młota. 16 marca dołączyli do nas studenci geologii z Koła Naukowego Paleontologów ‘Paradoxides’, by dokonać odwiertów wzdłuż wytyczonych profili. Korelacja odwiertów geologicznych z wynikami badań geofizycznych umożliwiła uzyskać pewniejszą interpretację uzyskanych danych.

Podczas wyjazdu dodatkowo zostały przeprowadzone badania metodą tomografii elektrooporowej przy Klasztorze oo. Karmelitów w Woli Gułowskiej w celu lokalizacji tuneli z okresu II wojny światowej, o których wzmianki dostarczył naszemu opiekunowi dr Maciejowi Mendeckiemu ojciec przeor.

17 marca geofizycy (czyli my 😀 ), paleontolodzy oraz geografowie ze specjalnością GIS wraz z wykładowcami z Uniwersytetu Śląskiego spotkali się z uczniami Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie, by w formie krótkich wykładów i praktycznych warsztatów, przybliżyć zainteresowanym zagadnienia z zakresu geofizyki, geologii i geografii.

Podczas wyjazdu odwiedziliśmy również intrygujące Muzeum Regionalne w Łukowie  (link) i zachwycające Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej (link), które zachęcamy zwiedzić. W sobotę udaliśmy się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego, który obeszliśmy wąwozami, w których odnaleźliśmy kilka kredowych i trzeciorzędowych “skarbów” 🙂 .

W zalanym terenie trochę się zapadaliśmy, do internatu wracaliśmy dopiero gdy zapadł zmrok, musieliśmy wyciągać kostkę brukową, by wbić elektrody, ale było warto :D.

Dla zainteresowanych informacje o Krze Jurajskiej można znaleźć tutaj: klik

Serdecznie dziękujemy za gościnę dyrektorowi internatu, ojcowi przeorowi Zakonu Karmelitów, dyrektorom Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków i Muzeum Regionalnemu oraz Starostwu Powiatowemu za możliwość poszerzania wiedzy podczas prowadzania badań.