W styczniowym numerze Przeglądu Geologicznego (2018-01) ukazał się artykuł z badań geofizycznych przeprowadzonych na ternie gminy Łuków i Gołaszyn przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków PREM. Prace geofizyczne zostały wykonane w 2016 roku, a dowodził im dr Maciej Mendecki, będący opiekunem Koła Naukowego.

„Kry Jurajskie” nazywane są również porwakami. Kry zalegające w Łukowie i jego okolicach składają się głównie z czarnych i ciemnoszarych, zwięzłych, „tłustych” iłów kelowejskich. Porowaki jurajskie są bogate w faunę pochodzącą właśnie z tego okresu. Pochodzenie i sposób transportu porwaków na obszar, w którym się obecnie znajdują nie zostały dokładnie poznane. Istnieje kilka teorii, jednak najbardziej prawdopodobną jest ta, która mówi, że zostały przyniesione przez lodowiec z obszarów południowego Bałtyku. Można zadać sobie również pytanie dotyczące tego, czy znajdujące się w Łukowie i okolicach kry są zespołem osobnych kier, czy też jednym obiektem z wychodniami iłów w różnych miejscach.

Przeprowadzone badania miały za zadanie dostarczenie aktualnych informacji na temat kier. Te informacje są bazą do odpowiedzi na wiele stawianych pytań. Są one szczególnie ważne z tego względu, że na obszarze badań planuje się stworzenie geopunktu turystycznego, propagującego wiedzę na temat kier jurajskich. W roku 2017 odbyła się druga ekspedycja badawcza, finansowana z projektu GeoHazard Silesia. Jej celem było uszczegółowienie budowy geologicznej w miejscu planowanego geopunktu. W drugim wyjeździe uczestniczyli studenci z Koła Geofizyków oraz studenci z dwóch innych Kół, jakimi są: Studenckie Koło Naukowe Paleontologów PARADOXIDES i Studenckie Koło Naukowe GIS.

Poniżej znajduje się link do numeru Przeglądu Geologicznego, gdzie można przeczytać opisywany artykuł, jak również inne artykuły zamieszczone w numerze. Można również pobrać artykuł bezpośrednio w wersji pdf, korzystając z drugiego linku.

Link do numeru Przeglądu Geologicznego – Przegląd Geologiczny – styczeń 2018

Artykuł w wersji pdf – artykuł