W ramach działań chapteru The European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) członkowie realizują liczne projekty naukowe opierające się na wiedzy i umiejętnościach uzyskanych dzięki pracownikom naukowym oraz dostępnej literaturze. Starania wszystkich uczestników owocują osiągnięciem celów przyświecających całemu zespołowi a także rozwojem osobistym stowarzyszonych.