Pierwsze pomiary górskiego permafrostu w Polsce przeprowadzone poza obszarem Tatr – BABIA GÓRA 2014           

plakatPERMAFROSTrgb

 

Na przełomie września i października tego roku (30.09-5.10.2014) nasz Chapter realizować będzie projekt związany z wykonaniem pomiarów geofizycznych na szczycie Babiej Góry.

Głównym celem projektu jest wykonanie pomiarów, w celu rozpoznania ośrodka geologicznego pod względem potencjalnego występowania wieloletniej zmarzliny (permafrostu) w rejonie szczytu Babiej Góry (najwyższa w Polsce góra poza Tatrami – 1725 m n.p.m.).

Babia_Góra_BW28-2

Babia Góra – widok z odległego Ćwilina (http://pl.wikipedia.org/)

Biorąc pod uwagę aktualnie panujące warunki oraz historię geologiczną przypuszcza się, że w rejonie szczytu Babiej Góry występuje stale przemarznięty grunt. Wieloletnia zmarzlina mogła przetrwać na Babiej Górze od czasu ostatniego zlodowacenia panującego na tym obszarze. Dotychczas na terenie Polski badania górskiego permafrostu wykonano jedynie w Tatrach, gdzie metoda pozwoliła potwierdzić występowanie zmarzliny. Pomiary na Babiej Górze będą pierwszymi takimi pomiarami w Polsce wykonanymi poza obszarem Tatr. Mogą one wskazać na graniczną wysokość występowania wieloletniej zmarzliny
w Polsce.

W celu wyznaczenia właściwości ośrodka zastosowana zostanie bezinwazyjna metoda inwersyjnego obrazowania elektrooporowego, polegającą na badaniu rozkładu oporności pozornej ośrodka geologicznego oraz metoda elektromagnetyczna wykorzystująca rozchodzące się pole elektromagnetyczne w gruncie.

Uczestnicy projektu zakwaterowani zostaną w schronisku PTTK Markowe Szczawiny. Schronisko położone jest 1180 m.n.p.m., na północnych stokach Babiej Góry.

Sylwester, Babia Gora 2010

Schronisko PTTK Markowe Szczawiny (http://markoweszczawiny.pttk.pl/)

Podczas realizacji projektu członkowie Chapteru będą mieli okazję doświadczenia praktycznych aspektów zastosowania aparatury pomiarowej. W ramach wyjazdu wieczorami odbywać będą się wykłady prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk o Ziemi mające na celu poszerzyć wiedzę z zakresu geofizyki oraz zmarzlinoznastwa. Prelekcje te będą dostępne również dla każdego turysty przebywającego w tym czasie w schronisku.

Zaplanowano również warsztaty, podczas których studenci wezmą aktywny udziału we wstępnym opracowywaniu uzyskanych wyników pomiarowych. Kolejny etap związany z rzetelnym opracowaniem wyników prac przeprowadzony będzie po powrocie.