Podziemny Kompleks Rzeczka Sztolni Walimskich jest interesującym oraz jednym z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć górniczych i budowlanych, prowadzonych w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę w Górach Sowich. Badania terenowe, które przeprowadzone zostaną na terenie Kompleksu Sztolni Rzeczka w Walimiu mają na celu potwierdzenie użyteczności wybranych metod geofizycznych oraz zlokalizowanie pomieszczeń niedostępnych (ich położenia, kierunku przebiegu korytarzy, itp.).

14500491_1368527949831830_7171772074218171086_o

Badania przeprowadzone zostały na przełomie września i października 2016. Zastosowaną techniką pomiarową była metoda tomografii elektrooporowej. Otrzymane dane zostały następnie poddane przetworzeniu i analizie.

14543833_1368528473165111_5900732157842284483_o

14524959_1368528383165120_5670630145746043758_o