Kontynuujemy wieloletnią tradycję działalności Studenckiego Koła Geofizyków na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Członkowie naszego koła rekrutują się głównie z kierunku Geofizyka, ale także Geologia, które są prowadzone na WNoZ.

Stanowimy ambitny i zgrany zespół, współdziałając przy wielu tworzonych przez nas projektach, do najważniejszych zaliczając organizację Geosfery. Jesteśmy jednym z najbardziej prężnie działających i rozwijających się kół naukowych na Wydziale Nauk o Ziemi i całym Uniwersytecie Śląskim. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez nas działań znajdują się w zakładce Projekty.

Na chwilę obecną opiekunem koła jest dr Maciej Mendecki. Utrzymujemy dobre kontakty z władzami Wydziału, Kierownikami Katedr i poszczególnymi pracownikami naukowymi. Niejednokrotnie nawiązywaliśmy współpracę z pracownikami naukowymi WNoZ a także innych jednostek naukowych między innymi Instytutu Geofizyki PAN.

Studenci zrzeszeni w naszym kole tworzą rozwijający się chaptery międzynarodowych towarzystw non-profit – The European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) oraz The Society of Exploration Geophysicists (SEG). Członkostwo umożliwia nam dynamiczniejszy rozwój poprzez wspieranie projektów, publikacji, konferencji, szkoleń.

Do celów jakie stawiamy przed sobą jako członkowie SKNGF PREM należą:

  • Rozwój naukowy
  • Promowanie nauki wśród młodzieży ze szczególnym naciskiem na Geofizykę
  • Współdziałanie na rzecz SKNGF oraz jej członków
  • Umożliwienie studentom uzyskania kontaktu z firmami i instytucjami geofizycznymi
  • Integracja studentów Geofizyki na WNoZ UŚ

IMG_9290