W ramach działań naszego koła naukowego tworzymy różnorodne projekty naukowe, podczas których mamy możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy uzyskanej w toku studiów jak i dzięki samodzielnemu dokształcaniu. Prowadzone przez nas badania zawierają się w szerokim spektrum tematycznym poczynając od tematów stricte badawczo-rozwojowych kończąc na praktycznych zastosowaniach geofizyki w życiu codziennym. Do tego celu wykorzystujemy cały dostępny dla nas zasób sprzętu, który udostępniany jest nam przez Uniwersytet Śląski. Projekty finalizowane są zwykle publikacjami wydawanymi przez członków naszej organizacji a także aktywnym uczestnictwem w konferencjach naukowych.

Więcej informacji o naszych projektach można znaleźć na poszczególnych podstronach.