II Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Geofizyczne „GEO-SFERA 2009” po raz pierwszy w swojej krótkiej historii istnienia odbywały się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. W myśl twórców „GEO-SFERY”, studentów geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, spotkanie miało na celu:

  • Integrację studentów geofizyki z uczelni w całej Polsce
  • Nawiązanie kontaktów między uczelniami
  • Poszerzenie wiedzy z dziedziny nauk o Ziemi
  • Umożliwienie szerszego spojrzenia na geofizykę jako naukę stosowaną

Dbając o charakter Warsztatów w roku poprzednim, organizatorzy postanowili utrzymać ogólny schemat spotkania, które podzielone zostało na dwie części.

Część I – „Dzień Wykładowy” odbywał się w Auli Międzywydziałowej Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Z racji odbywającego się w tym czasie „Festiwalu Nauki” organizowanego przez Uniwersytet Śląski, sesja naukowa była otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych geofizyką i naukami pokrewnymi. Na wysłuchanie referatów i prezentacji przygotowanych przez pracowników naukowych oraz studentów geofizyki, zaproszeni zostali wszyscy studenci Wydziału Nauk o Ziemi.

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

Część II – „Ćwiczenia Terenowe”. Z racji dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów Ćwiczenia Terenowe zostały wydłużone o dodatkowy dzień. Uczestnicy spędzili ten czas w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie-Niwie. Miejsce to stanowi idealną bazę badawczą, a zarazem dobrze usytuowane miejsce, w którego pobliżu znajdują się obiekty, których zwiedzanie ujęte było w programie konferencji. Miejsce to dodatkowo charakteryzuje się fantastycznym ulokowaniem z dala od zgiełku cywilizacji, a to pozwoliło „naładować baterie” przez nieuchronnie zbliżającą się sesją.

Link: PLAN DNIA WYKŁADOWEGO II STUDENCKICH OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW GEOFIZYCZNYCH “GEO-SFERA 2009”

24 kwietnia 2009 – Ćwiczenia Terenowe poświęcone górnictwu węgla kamiennego na Górnym Śląsku:

1. Wizyta w kopalni doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Szkolenie z zakresu zagrożeń wybuchami pyłu węglowego. Pokaz kontrolowanego wybuchu pyłu węglowego w pobliskiej sztolni.
2. Rozjazd uczestników na kopalnie w grupach maksymalnie 20-osobowych. Szkolenie BHP, zjazd pod ziemię, zwiedzanie kopalni.
3. Przyjazd uczestników do Sławkowa w godzinach popołudniowych.

25 kwietnia 2009 – Ćwiczenia Terenowe poświęcone zagadnieniom geofizycznym:

1. Prezentacja sprzętu geofizycznego będącego w posiadaniu Katedry Geologii Stosowanej,
2. Podział uczestników na 3 grupy tematyczne (spektroskopia promieniowania jądrowego, metody elektryczne, techniki GPS),
3. Praca w terenie z użyciem sprzętu,
4. Towarzyskie spotkanie w piłkę nożną pomiędzy reprezentacją gości i gospodarzy Warsztatów
5. Pożegnalne ognisko

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110