Warsztaty „GEOSFERA” są corocznym spotkaniem młodych pasjonatów geofizyki, które zostało zapoczątkowane w 2008 roku przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest to swoistego rodzaju połączenie konferencji oraz warsztatów. Tegoroczna IV edycja „GEOSFERY” stanowiła drugie przedsięwzięcie tego typu organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Geofizyków z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Warsztaty składały się z:
– dnia konferencyjnego, podczas którego swoje prace naukowe prezentowali studenci oraz goście specjalni związani z komercyjnymi firmami wykorzystującymi geofizykę jako naukę stosowaną,
– dnia wyjazdowego podzielonego na dwie fazy.
Pierwsza: prelekcja wygłoszona w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” należącej do Głównego Instytutu Górnictwa, dotycząca zagrożeń związanych z wybuchem pyłu węglowego. Uwieńczeniem wykładu był kontrolowany, słaby wybuch pyłu węglowego w specjalnie do tego celu przygotowanej sztolni.
Faza druga: Zjazdy na wybrane śląskie kopalnie węgla kamiennego celem przybliżenia uczestnikom Geosfery pracy geofizyków w stacjach tąpań, zapoznaniem ich ze strukturą sieci sejsmometrów, programami interpretacyjnymi oraz ukazania trudów prac dołowych.
– dnia pomiarowego, w ramach którego przeprowadzone zostały pomiary terenowe z zastosowaniem płytkiej geofizyki w rejonie Olkusza. Celem badań było: próba wykrycia płytko zalegających złóż Zn-Pb Gniazda Rudnica w Kluczach przy zastosowaniu metody obrazowania oporności (LUND), stwierdzenie i okonturowanie migracji zanieczyszczeń ze zrekultywowanego składowiska odpadów popłuczkowych „Józef” w Pomorzanach(Olkusz) przy wykorzystaniu pomiarów elektromagnetycznych (EM-31, EM-34, VADI), próba wykrycia starych tunelów sztolni Pawnikowskiej w Pomorzanach metodą georadarową, skartowanie terenu Góry Jałowce w Kluczach przy pomocy GPS wykorzystywanego w geodezji, próba wykrycia metodą georadarową przypuszczalnych uskoków znajdujących się na Górze Jałowce, badanie morfologii pradoliny Białej Przemszy w Kluczach metodą sejsmiki refrakcyjnej (Terralock M6).
– prac zakulisowych związanych z obróbką zebranych w ramach „dnia terenowego” danych.

Link do artykułu jaki ukazał się w sierpniowym wydaniu First Break EAGE – European Association of Geoscientists & Engineers (August 2011 – Issue 8 – Volume 29): EAGE.

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej GALERII!