Stowarzyszenie SEG jest organizacją non-profit, której misją jest zrzeszanie, inspirowanie, zachęcanie ludzi oraz napędzanie dziedziny jaką jest geofizyka. SEG zachęca swoich członków, aby pogłębiali wiedzę o najnowszych technologiach poprzez sponsorowane przemówienia, publikowanie nowych teorii w czasopismach i innych formatach oraz organizowanie kursów i szkoleń na całym świecie. Dzięki SEG członkowie mogą łączyć się i uczyć od innych specjalistów.

SEG WEBSITE